Αρχική > Πολιτική Δραστηριότητα 2004-2007 > Βουλή > Κοινοβουλευτικές Ερωτήσεις > ΕΡΩΤΗΣΗ 49 Πέντε χρόνια για μια υιοθεσία;

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου αλλά και ύστερα από προσωπική έρευνα, προκύπτει ότι το Ίδρυμα «Μητέρα» βομβαρδίζεται από αιτήσεις υιοθεσίας, αλλά χρειάζονται πέντε και έξι χρόνια για να καταλήξουν. Όχι γιατί δεν υπάρχουν παιδιά ή θετοί γονείς. Αλλά διότι οι δύο κοινωνικοί λειτουργοί του Κέντρου δεν επαρκούν και – φυσιολογικά- δεν προλαβαίνουν να κάνουν ταχύτερα τις αξιολογήσεις. Όπως προκύπτει από την προσωπική έρευνα αλλά και σύμφωνα με δημοσίευμα των «ΝΕΩΝ» της 15/10/05, οι υιοθεσίες δεν γίνονται – και πολύ ορθώς- με συνοπτικές διαδικασίες, αφού τα «υποψήφια» άτεκνα ζευγάρια «ξετινάζονται», όπως και οι οικογένειές τους, ακόμα και οι φίλοι τους. Μια διαδικασία που απαιτεί μήνες ολόκληρους. Και όταν εκκρεμούν…200 αιτήσεις! Κάτι άλλο που προκύπτει ως συμπέρασμα είναι ότι με τις διαδικασίες αυτές, οδηγούμεθα σε «ιδρυματοποίηση» των παιδιών ενώ αναδοχές δεν γίνονται εκτός Αττικής, διότι δεν προβλέπονται κονδύλια μετακίνησης των κοινωνικών λειτουργών που παρακολουθούν τα παιδιά! Αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν κι άλλα προβλήματα και ένα από αυτά προέρχεται από την τυπολατρεία κάποιων δικαστών που στην επιθυμία τους να ελέγξουν τα πάντα, « φρενάρουν» την τελική έκβαση μιας υιοθεσίας. 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός :

Αληθεύουν- και εάν ναι, είναι εν γνώσει του Υπουργείου- όλες οι προαναφερθείσες παράμετροι; Σχεδιάζει το Υπουργείο να αυξήσει τον αριθμό των κοινωνικών λειτουργών αλλά και των βρεφοκόμων του Ιδρύματος; Εξετάζεται το ενδεχόμενο να γίνονται δεκτές ανάδοχες οικογένειες και εκτός Αττικής; Υπάρχει συνεργασία με τους δικαστές ώστε να παρακάμπτονται διάφορα γραφειοκρατικά και τυπολατρικά προβλήματα;

Απαντώντας στην με αρ.3571/18-10-2005 ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή από τον Βουλευτή κ. Δ. Κωνσταντάρα σχετικά με το χρόνο που απαιτείται για την υιοθεσία παιδιών του Kέντρo Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ», σας γνωρίζουμε τα εξής:


Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται και στην Ελλάδα, όπως προηγουμένως είχε συμβεί σε πολλές δυτικοευρωπαϊκές χώρες, μια βαθμιαία αλλά σταθερή μείωση των παιδιών που δίνονται για υιοθεσία και ειδικότερα των υγιών βρεφών και νηπίων. Παράλληλα παρατηρείται μεγαλύτερος αριθμός αιτήσεων των ενδιαφερομένων να υιοθετήσουν, με αποτέλεσμα τα προς υιοθεσία παιδιά να είναι σημαντικά λιγότερα απότους υποψήφιους θετούς γονείς (πχ το 2004 υποβλήθηκαν στο Κέντρο Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ» 160 αιτήσεις υιοθεσίας, ενώ τα παιδιά που ήταν διαθέσιμα για υιοθεσία ήταν μόνον 25, εκ των οποίων κάποια με ειδικές ανάγκες).
Η δυσαναλογία αυτής προσφοράς και ζήτησης-συνέπεια των γνωστών κοινωνικοοικονομικών αλλαγών στην ελληνική κοινωνία- πήρε μεγάλες διαστάσεις τα τελευταία χρόνια με αποτέλεσμα την αύξηση των ιδιωτικών υιοθεσιών, που αποτελεί το σoβαρότερo πρόβλημα στον τομέα της υιοθεσίας.
Στα Ιδρύματα δυστυχώς παραμένουν παιδιά που δεν είναι όμως για υιοθεσία ή η υιοθεσία τους είναι ιδιαίτερα δύσκολη λόγω της προχωρημένης ηλικίας και ειδικών πρoβλημάτων (υγείας, νοητικής υστέρησης, κλπ).
Η κατάσταση αυτή αποτέλεσε αποφασιστικό παράγοντα στην αύξηση του χρόνου
αναμονής για τους ενδιαφερόμενoυς να υιοθετήσουν βρέφη και νήπια από το Κέντρο Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ». Ο χρόνος αναμονής μεταξύ της αιτησης και της απόδοσης παιδιού πρoσαυξάνεται κατά. 5 έως 6 περίπου χρόνια λόγω του μακρού χρόνου αναμονής εξαιτίας της έλλειψης παιδιών. Για παιδιά  μεγαλύτερης ηλικίας ή παιδιά με ειδικές ανάγκες ο χρόνος αναμονής είναι κατά πολύ μικρότερος  λόγω του
Το Κέντρο Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ» επιλέγει από τους ενδιαφερόμενους να υιοθετήσουν εκείνες τις οικογένειες που εγγυώνται την καλύτερη δυνατή ανάπτυξη των παιδιών που προστατεύει. Επίσης θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι φυσικοί γονείς, δίνοντας τη γενική τους συναίνεση για την υιοθεσία του παιδιού τους προς το Κέντρο Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ» όπως πρoβλέπει ο νόμος, εξουσιοδοτούν το Κέντρο να επιλέξει για λογαριασμό τους την κατάλληλη θετή οικογένεια για το παιδί τους.
Όσον αφορά την αναδοχή θεωρείται σήμερα μια σημαντική εναλλακτική προσωρινή ή μόνιμη λύση για την προστασία των παιδιών που αδυνατούν να φροντίσουν οι γονείς τους. Η εφαρμογή όμως των προγραμμάτων αναδοχής δεν παρουσίασε σημαντική πρόοδο ούτε ακολούθησε τις εξελίξεις στις δυτικές χώρες για διάφορους λόγους, με αποτέλεσμα να εξακολουθεί και σήμερα η εκτεταμένη χρήση της
ιδρυματικής προστασίας. Ιδιαίτερα δύσκολη παρουσιάζεται η εξεύρεση αναδόχων οικογενειών για παιδιά με ειδικές ανάγκες.
Το Κέντρο Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ» επιτελεί τεράστιο έργο με τους φυσικούς γονείς και τις ανάδοχες οικογένειες. Επίσης επανειλημμένως έχει συνεργαστεί με τις δικαστικές αρχές τις οποίες έχει ενημερώσει και ευαισθητοποιήσει.
Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι με το άρθρο 29 του Ν. 3402/2005 (ΦΕΚ 258/τΑ/17-10-2005) ορίζεται ότι οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας όλης της χώρας εφαρμόζουν τους θεσμούς της υιοθεσίας και αναδοχής για τους ανηλίκους που έχουν υπό την προστασία τους.
Σχετικά με τη στελέχωση του Κέντρου Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ», σας πληροφορούμε ότι το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.8/366/7383/21-9-2005 Απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 55/98, πρόκειται άμεσα να προχωρήσει σε διαδικασία προκήρυξης μέσω ΑΣΕΠ πλήρωσης 600 θέσεων στις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας των ΔΥΠΕ, μεταξύ των οποίων και το Κέντρο Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ» της ΓΙ ΔΥΠΕ Αττικής.
                                                                                Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
                                                                            Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

 
        
 
©2004-2018 Created and Powered by EXIS I.T. - Designed by ::ittech.gr::